Gastric Bypass pe cale laparoscopica cu anastomoza gastro-jejunala realizata cu stapler circular (EEA 21)

operator: dr. Catalin Copaescu

durata:10’00”